Estació de Beneixida

L'estació de Beneixida, es troba al nord del poble, dins del nucli urbà, emetent dades des de 2010. El model, és una Davis Vantage Pro 2.